Home / TIN XÃ HỘI

TIN XÃ HỘI

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở năm 2018

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở năm 2018

Xin giấy phép xây dựng tốn bao nhiêu tiền? Phí xây dựng nhà ở được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên kinh phí xây dựng nhà ở ra sao? Xin giấy phép xây dựng tốn bao nhiêu tiền? Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở phí ra sao? Các thủ tục xin giấy phép xây dựng …

Xem thêm »

Các dịch vụ đăng ký ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì, ngành nghề kinh doanh không có điều kiện, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về antt, 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện , 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2018, thế nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện,

Ngay nay quá trình thành lập, các doanh nghiệp đều cần phải tiến hành kê khai đăng ký các ngành nghề kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật. Những ngành nghề kinh doanh yều cầu cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì mới có …

Xem thêm »